Blog Posts Layout 1

16/12/2020

Godkjenningskurset er et krav for å kunne drive med dynamisk sportsskyting. Kurset består av teori, praksis og godkjenningsmatch.  Det er klubben som gjennomfører godkjenningskurset med…

16/11/2020

Dynamisk Sportsskyting har blitt en stor internasjonal sport som vektlegger sikkerhet og sikker våpenbehandling. Konkurranser gjennomføres både lokalt, nasjonalt og internasjonalt verden rundt. EM og…