Blog Posts Layout 3

Starte med dynamisk Sportsskyting?

Godkjenningskurset er et krav for å kunne drive med dynamisk sportsskyting. Kurset består av teori, praksis og godkjenningsmatch. …

Hva er Dynamisk sportsskyting

Dynamisk Sportsskyting har blitt en stor internasjonal sport som vektlegger sikkerhet og sikker våpenbehandling. Konkurranser gjennomføres både lokalt,…