Starte med dynamisk Sportsskyting?

Godkjenningskurset er et krav for å kunne drive med dynamisk sportsskyting. Kurset består av teori, praksis og godkjenningsmatch.  Det er klubben som gjennomfører godkjenningskurset med godkjente instruktører. Påmelding og mer informasjon om kurs må derfor rettes til oss Meld på

Hva er Dynamisk sportsskyting

Dynamisk Sportsskyting har blitt en stor internasjonal sport som vektlegger sikkerhet og sikker våpenbehandling. Konkurranser gjennomføres både lokalt, nasjonalt og internasjonalt verden rundt. EM og VM arrangeres hvert 3. år. Skytedisipliner som DSSN fremmer og administrerer:• Dynamisk sportsskyting med pistol/revolver• Dynamisk sportsskyting med rifle• Sivilpistol• Steel Challenge Dynamisk Sportsskyting er en sport som krever mye…